కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి Kishan Reddy Gangapuram గారి సోదరుడు యాదగిరిరెడ్డి గారి మృతి చాలా బాధాక‌రం.

కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి Kishan Reddy Gangapuram గారి సోదరుడు యాదగిరిరెడ్డి గారి మృతి చాలా బాధాక‌రం. వారి కుటుంబానికి నా ప్ర‌గాఢ ‌సానుభూతిని తెలియ‌జేస్తున్నాను.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *