క్యాంప్‌ కార్యాలయంలో శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం ఉగాది పర్వదిన వేడుకల్లో పాల్గొన్న సీఎం వైయస్ జగన్ – ఫొటో గ్యాల‌రీ

క్యాంప్‌ కార్యాలయంలో శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం ఉగాది పర్వదిన వేడుకల్లో పాల్గొన్న సీఎం వైయస్ జగన్ – ఫొటో గ్యాల‌రీ